• Beautiful sculptures of monks at Patong Temple Wat Suwan Khiri Wong Phuket
  • Patong Temple or Wat Suwan Khiri Wong Phuket is a must visit during a Phuket beach holiday